Winkel surveillance

Doeltreffende, efficiënte winkelbeveiliging is voor veel winkeliers en kleine ondernemers een grote uitdaging. Goede surveillance is op individuele basis vaak nauwelijks op te brengen.  Double Security & Hospitality biedt ondernemers de kans om kosten en voordelen te delen. Van winkelsurveillance tot visitatie tot alarmopvolging.

Onze dienstverlening is zo ingericht dat zij speciaal voor ondernemers die samen de veiligheid van hun winkelstraat gebied of –centrum willen vergroten.

Double Security biedt u een aanpak die is afgestemd op de specifieke situatie en locatie. We overleggen en evalueren, ook tussentijds, en zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt. Dit vergroot de samenhang in de veiligheidsbehoefte van de ondernemers in het gebied. Dag en nacht draagt onze aanpak bij aan veiligheid.

  • Tijdens de openingstijden zijn professionele surveillanten in het gebied aanwezig. Zij kennen de situatie ter plekke, dragen bij aan het veiligheidsgevoel en zijn een handige vraagbaak voor het publiek.
  • Ook ’s nachts en op dagen dat de winkels gesloten zijn, houdt de geavanceerde meldkamer van Double Security & Hospitality de situatie in de gaten. Via alarmopvolging zijn de bedrijfsgebouwen en goederen bewaakt als zich een inbraak en incident voordoet.

Double Security heeft veel ervaring op het gebied van winkelcentrum-beveiliging.

Of het nu gaat om kantoorpanden,, winkels of opslagruimten, onze beveiligers stellen alles in het werk om uw bezit te beschermen.
Volgens Double Security & Hospitality is een goede beveiliger niet alleen alert en bekwaam. Uiteraard bezit hij alle benodigde vaardigheden en kent hij alle protocollen en de mores in uw organisatie. Echter hij is ook een uitstekend gastheer.

winkel

training-mannetjestaan

De winkelcentrum-beveiligers van Double Security & Hospitality worden blijvend op de volgende onderdelen getraind en gecoacht

  • Conflictbeheersing
  • Communicatie
  • Balans tussen gastheerschap en beveiliger
  • Zelfverdediging
  • Hostmanship
  • BHV en AED

Alles draait om mensen die hun “mannetje” staan.

Hun positie behouden en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zowel communicatief als fysiek. Geen basis beveiligers, maar mensen die specifiek zijn opgeleid, hun bevoegdheden kennen, alles weten van wet- en regelgeving, gezag uitstralen, durven op te treden en zijn getraind in het omgaan met agressie.
Double Security & Hospitality verzorgt de werving, selectie, opleiding en training en neemt de complete personele verantwoordelijkheid op zich. U houdt te allen tijde de regie.

De eisen die u aan ons stelt leggen we vast in een prestatiecontract of een service level agreement (SLA)

En of we aan die eisen voldoen kunt u controleren aan de hand van de heldere en complete rapportages die u van ons ontvangt. Daarmee maken we overigens niet alleen onze prestaties inzichtelijk, maar ook de effectiviteit van uw beleid.

Dankzij ons omvangrijke personeelsbestand, onze wervingskracht en onze uitstekende contacten met onderwijsinstellingen hebben we overal in het land snel voldoende goede mensen beschikbaar.

Wat kunnen we voor u doen?
Interesse in de beveiligings- en hospitalityservices van Double Security?

Heeft u vragen?

Objectbeveiliging

objectbeveiliging

In de meeste organisaties is het dagelijks een komen en gaan van mensen. Om uw organisatie voor risico’s van binnenuit en buitenaf te behoeden, wilt u verzekerd zijn van professionele bewaking. Onze objectbeveiligers staan 24 uur per dag voor u klaar.

Publieke domein

publiek-domein-klein

De Nederlandse overheid trekt zich verder terug. Op het gebied van veiligheid wil ze dat burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen. De kerntakendiscussie; gevoed door o.a. de financieel beperkte en vergrijzende politieorganisatie veroorzaakt…

Receptiediensten

receptie-klein

We zijn klaar voor de volgende stap in onze dienstverlening. Vanaf het moment dat een gast voor de deur of slagboom staat tot hij weer het gebouw of parkeerterrein verlaat; hij moet zich in een vijfsterren hotel wanen door de manier van bejegening, begeleiding en service.