Publiek Domein

De Nederlandse overheid trekt zich verder terug. Op het gebied van veiligheid wil ze dat burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen. De kerntakendiscussie; gevoed door o.a. de financieel beperkte en vergrijzende politieorganisatie veroorzaakt dat de politie haar “lichte taken” verder afstoot. Het gevolg is een situatie waarin in veel Nederlandse gemeenten de politie te weinig aanwezig is.

Stadstoezicht en handhaving zijn een deel van de oplossing maar kunnen niet alle taken op zich nemen.

Om deze reden blijven particuliere beveiligingsorganisaties inspelen op het ontstane tekort aan blauw. Dit doet men door op verschillende terreinen diensten op het gebied van toezicht en handhaving in het publieke domein aan te bieden.
Inmiddels uiten verschillende gemeenten openlijk de wens om particuliere beveiligers extra uit te rusten met opsporingsbevoegdheden en/of geweldsmiddelen.  Die vraag  is begrijpelijk maar onwenselijk en zeker niet noodzakelijk.

Uit onze kennis en ervaring blijkt dat de controle en veiligheid met de juiste combinatie van mensen en middelen,  ook kan worden gewaarborgd.

Alles draait om mensen die hun “mannetje” staan. Hun positie behouden en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zowel communicatief als fysiek. Geen basis beveiligers, maar mensen die specifiek zijn opgeleid, hun bevoegdheden kennen, alles weten van wet- en regelgeving, gezag uitstralen, durven op te treden en zijn getraind in het omgaan met agressie.
Double Security & Hospitality verzorgt de werving, selectie, opleiding en training en neemt de complete personele verantwoordelijkheid op zich. U houdt te allen tijde de regie.

publiek

training-mannetjestaan

De beveiligers van Double Security & Hospitality worden blijvend op de volgende onderdelen getraind en gecoacht

  • Conflictbeheersing
  • Communicatie
  • Balans tussen gastheerschap en beveiliger
  • Zelfverdediging
  • Hostmanship
  • BHV en AED

Alles draait om mensen die hun “mannetje” staan.

Hun positie behouden en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zowel communicatief als fysiek. Geen basis beveiligers, maar mensen die specifiek zijn opgeleid, hun bevoegdheden kennen, alles weten van wet- en regelgeving, gezag uitstralen, durven op te treden en zijn getraind in het omgaan met agressie.
Double Security & Hospitality verzorgt de werving, selectie, opleiding en training en neemt de complete personele verantwoordelijkheid op zich. U houdt te allen tijde de regie.

De eisen die u aan ons stelt leggen we vast in een prestatiecontract of een service level agreement (SLA)

En of we aan die eisen voldoen kunt u controleren aan de hand van de heldere en complete rapportages die u van ons ontvangt. Daarmee maken we overigens niet alleen onze prestaties inzichtelijk, maar ook de effectiviteit van uw beleid.

Dankzij ons omvangrijke personeelsbestand, onze wervingskracht en onze uitstekende contacten met onderwijsinstellingen hebben we overal in het land snel voldoende goede mensen beschikbaar.

Wat kunnen we voor u doen?
Interesse in de beveiligings- en hospitalityservices van Double Security?

Heeft u vragen?

 

Winkelsurveillance

winkelsurveillance-klein

Doeltreffende, efficiënte winkelbeveiliging is voor veel winkeliers en kleine ondernemers een grote uitdaging. Goede surveillance is op individuele basis vaak nauwelijks op te brengen. Double Security & Hospitality biedt ondernemers de kans om kosten en voordelen te delen.

Werving en selectie

Goed personeel is de succesfactor van organisaties, daar is iedereen het over eens. Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. Een goede werving en selectie is dan ook een essentieel proces in uw organisatie. Maar werving en selectie is meestal niet uw ‘core business’.

Objectbeveiliging

objectbeveiliging

In de meeste organisaties is het dagelijks een komen en gaan van mensen. Om uw organisatie voor risico’s van binnenuit en buitenaf te behoeden, wilt u verzekerd zijn van professionele bewaking. Onze objectbeveiligers staan 24 uur per dag voor u klaar.